Eu projekt – IKT

25.listopada 2019. započeli smo s provedbom projekta „Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem softverskog rješenja i IT opreme“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2. Projekt je uspješno završen 25. listopada 2020.

Naziv projekta

„Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem softverskog rješenja i IT opreme“, šifra projekta KK.03.2.1.19.0530

Kratki opis projekta

Projektom se nabavljaju specijalizirana softverska rješenja i IKT oprema u svrhu poboljšanja i optimizacije poslovnih procesa te svakodnevnog rada poduzeća.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je unaprjeđenje poslovanja poduzeća kroz nabavu i implementaciju tehnologije koja će omogućiti praćenje kretanja tržišta i želja kupaca radi zadržavanja konkurentske prednosti i pozicije na tržištu.

Specifični cilj projekta usmjeren je na otklanjanje identificiranih problema i iz njih proizašlih ograničenja i posljedica koje bi u budućnosti mogle negativno djelovati na rast i razvoj poduzeća, odnosno unaprjeđenje sedam poslovnih procesa (upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, nabava, prodaja, strateško planiranje i upravljanje rizicima) kroz implementaciju novih IKT rješenja.

Očekivani rezultati projekta odnose se na povećanje prihoda od prodaje te porast zapošljavanja.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 223.510,12 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 98.165,63 HRK

 Razdoblje provedbe projekta

  • 25.10.2019. – 25.10.2020.

Kontakt za više informacija

 Linkovi

strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Copyright © 2020 Smartnet d.o.o. Sva prava pridržana.